Boss God of Darkness

Thuộc họ : Boss
Bắt đầu xuất hiện tại clbmu khi có sv Virgo (19/9/2020)
Random thời gian hồi sinh (9~12h sau khi chết), random tất cả các chỉ số khi xuất hiện = 3/4 Boss Kundun (Khi nào có thay đổi, Tân sẽ edit lại sau)
Địa điểm xuất hiện : Random tọa độ tại map Lost Tower
Phần thưởng khi giết em nó rớt 1 box random :
Khi em nó chết  :
  • Sẽ +1% sức mạnh, máu, def v.v... cho lần hồi sinh kế tiếp.
Hình ảnh em nó :