Tải game

ClbMu.exe
Tải CLBMU (Có luôn Tân Thủ trong đây)
Tải về
Launcher.rar
Fix lỗi : Value cannot be full. Paratement : Address
Tải về

Tải các chương trình hỗ trợ

NDP46.exe
net framework 4.6
Tải về
dotNetFx45.zip
net framework 4.5
Tải về
Music&Sound.exe
Âm Thanh và Music cho game (Giải nén vào ClbMu\Data\)
Tải về
TeamViewerPortable 3.0.3391.zip
Khi gặp sự cố và cần hỗ trợ thì tải cái này về. Giải nén ra rồi đọc ID / PASS Team Viewer (ko phải id,pass game) cho người đang hỗ trợ bạn
Tải về
GiamLag.zip
Giảm Lag cho Mu. Dành cho máy yếu hoặc chạy nhiều acc (Giải nén vào ClbMu\Data\)
Tải về
HuyGiamLag.zip
Hủy bỏ giảm lag cho Mu. Chỉ áp dụng khi bạn muốn quay lại mặc định (Giải nén vào ClbMu\Data\)
Tải về
XP_pack3.exe
Nâng cấp từ Win XP2->XP3
Tải về
dotNetFx35setup.exe
Net Famework 3.5. Hỗ trợ cho Win XP
Tải về