Mu moi ra - Mu Non Reset

Tạo thêm acc khi chuyển về sv War được ko?