Ban DQN+11+skiss+luck+op

8 bài
Ảnh đại diện của 0985366360
Bán em DQN+11+skiss+luck+op =B off = Wc anh em cho xin giá em ý vì mới chơi  cần pm DT0985366360 ingame KingofDevi

Ảnh đại diện của vusontung
mới  +11 đã 1kb rồi àh, 13 chắc 10k b quá :))

Ảnh đại diện của 0985366360

vusontung viết :

mới  +11 đã 1kb rồi àh, 13 chắc 10k b quá :))
chem ti ))

Ảnh đại diện của sonson
DQN bán sao, cho cái giá đi bạn VND nhe

Ảnh đại diện của bibi
1m Vnd Or B ca 2 sv PM SontungOmTiVi

Ảnh đại diện của 0985366360

bibi viết :

1m Vnd Or B ca 2 sv PM SontungOmTiVi
cau mua dc bao nhieu B

Ảnh đại diện của 0985366360

sonson viết :

DQN bán sao, cho cái giá đi bạn VND nhe
1m VND hoac 600b nhe ban alo 0985366360

Ảnh đại diện của 0985366360

bibi viết :

1m Vnd Or B ca 2 sv PM SontungOmTiVi
co j alo 0985366360 nhe ban