M> RX or Rden+L+dd+rf or Hp+ rf...........

5 bài
Ảnh đại diện của 22041990
nếu có dd+hp e cũng xúc........
ai đó bán e đi để e còn sắm tết cùng ae TT sắp tới !!!!!!!!!
tiện luôn D>KR+skil+L+13 =DLD+L+10%+xxxxxxxxxxx or YTK +13 .............................op éo gì cũng đổi miễn +13 ........skill e cũng éo cần luôn


SV War .........có mail 1KiemDocBa in game.........e onl 24/24 nhưng treo.tối về mới onl nc thôi
các bác bán giá rẻ nhá...đắt quá e k mua đc >.<

Ảnh đại diện của irongolem

22041990 viết :

nếu có dd+hp e cũng xúc........
ai đó bán e đi để e còn sắm tết cùng ae TT sắp tới !!!!!!!!!
tiện luôn D>KR+skil+L+13 =DLD+L+10%+xxxxxxxxxxx or YTK +13 .............................op éo gì cũng đổi miễn +13 ........skill e cũng éo cần luôn
 sv nào, có áo Rden L hp dd này

Ảnh đại diện của 22041990
up............. đã chỉnh sửa.....

Ảnh đại diện của 22041990
uppppppppppppppppp......................

Ảnh đại diện của 22041990
nếu có dd+hp e cũng xúc........
ai đó bán e đi để e còn sắm tết cùng ae TT sắp tới !!!!!!!!!
tiện luôn D>KR+skil+L+13 and DQN+7+GC380 =DLD+L+10%+xxxxxxxxxxx or YTK +13 .............................op éo gì cũng đổi miễn +13 ........skill e cũng éo cần luôn


SV War .........có mail 1KiemDocBa in game.........e onl 24/24 nhưng treo.tối về mới onl nc thôi
các bác bán giá rẻ nhá...đắt quá e k mua đc >.<