Chiến đấu

1 bài
Ảnh đại diện của Demon
Ngẫu hứng làm 1 pic kỷ niệm TT
mu non reset moi ra http://clbmu.net/upload/imgs/2154ea5073da540ec3826e712116971d.jpg