Lỗi nạp thẻ vào đây

230 bài
Ảnh đại diện của taanza8x
vui lòng làm theo mẫu :
Mẫu :
Tên tài khoản :
Thời gian :
Loại thẻ :
Mệnh giá :
Số seri thẻ cào : 
Lưu ý chỉ đưa số seri chứ không đưa mã thẻ cào. Đưa mã thẻ cào mất thẻ ráng chịu

Lừa đảo, hack cheat sẽ bị lock cả team

Ảnh đại diện của dung1988
Tên tài khoản :thomas_sorgensen@yahoo.com (dung1988)
Thời gian : 19h30 ngày 18/06/2016
Loại thẻ :mobifone
Mệnh giá : 200k
Số seri thẻ cào : 048616000000330

Ảnh đại diện của nkienpt
vui lòng làm theo mẫu :
Mẫu :
Tên tài khoản : nkienpt
Thời gian :16h45 den 19h ngay 18/6/2016
Loại thẻ : mobile
Mệnh giá : 100.000 VND
Số seri thẻ cào : 045441000492206

Lưu ý chỉ đưa số seri chứ không đưa mã thẻ cào. Đưa mã thẻ cào mất thẻ ráng chịu

Ảnh đại diện của h986666100
tên tài khoản: h98666610
thời gian: 19h20-19h35
loại thẻ: viettel
mệnh giá: 50.000đ
số seri: 55858338774

Ảnh đại diện của dung1988
Tên tài khoản :dung04
Thời gian : 19h30 ngày 18/06/2016
Loại thẻ :mobifone
Mệnh giá : 200k
Số seri thẻ cào : 048616000000330

Ảnh đại diện của pvs9008
ten tk pvs9009 
the vt 100k
seri 56432418850
thoi gian 7h
xem lai giup luc truoc cung bi nhu the nay  nap the 500k vt  bay gio ko rut dc 
sv war 
ten tk pvs9005 
the vt 500k 
thoi gian quen mat rui 

Ảnh đại diện của vickychiu
tai khoan vickychiu
id vicky so seri 045601000567508 6h50 the mobi 50k
id vicky1 04560100056709 6h53 the mobi 50k
ad xem lai dum

Ảnh đại diện của huya1490
Tên tài khoản :huya1489 huya1490 
Thời gian : khoảng 7h
Loại thẻ :viettel 
Mệnh giá :100( 2 cai)
Số seri thẻ cào : 12529519428-12529519429

Ảnh đại diện của shjcachj1102
Tên tài khoản :shicachi2 
Thời gian :19h 30>>> cỡ đó
Loại thẻ : viettel
Mệnh giá : 20
Số seri thẻ cào : 06282409498

Ảnh đại diện của bantayphep
TK : abc999 
Time : 19h 45
Card : Mobi 20k
Seri : 047631000465505