Mu moi ra - Mu Non Reset

Về Server Mu Reset

Hiện tại CLBMU chưa open server mu reset

Phoenix : Reset

Version : 6.3
Drop & Rate : 20
Exp Level : x10
Exp Master : x5
Level Reset : 200 Master

Sever Phoenix [reset]

Đây là server mu reset. Phục vụ cho các anh có nhu cầu chơi reset. Tuy thuộc thể loại reset nhưng clbmu vẫn config để cân bằng balance hợp lý.