Mu moi ra - Mu Non Reset

Về Server Mu Non Reset

CLBMU có 2 server mu non reset

WAR : Non Reset

Version : 6.3
Drop & Rate : 20
Exp Level : x5
Exp Master : x2
Max Master : 200

Long : Hardcore (Chưa open)

Version : 6.3
Drop & Rate : 10
Exp Level : x1
Exp Master : x1
Max Master : 200

Sever WAR [non reset]

Đây là sever chính và cũng là nơi hội tụ các cao thủ

Server Long [hardcore non reset]

Sv này có độ chơi rất khó. Đồ đạc khó tìm, boss mạnh v.v... nhưng bù lại sẽ là sv lâu tàn nhất. Các items cực kỳ có giá trị.